Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση για τις αλλαγές στη Γ Λυκείου και το νέο τρόπο εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Την Πέμπτη 15-11-2018 και ώρα 18:30 η κ. Μπαουρακη Αντωνία από το ΚΕΣΥΠ Χανίων θα ενημερώσει γονείς και μαθητές των τάξεων Α και Β Λυκείου για τις αλλαγές στην Γ Λυκείου και το νέο τρόπο εισαγωγής στην Γ Βαθμια εκπαίδευση. Η ενημέρωση θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου (Χανίων).

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση για το Σχ. Έτος 2018-19


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4517 Β΄/16-10-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Αποδοχή Δωρεάς Μουσικού Οργάνου


Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την αποδοχή από τον κ. Μουδάκη Νικόλαο της κάτωθι δωρεάς προς το Μουσικό Σχολείου Θερίσου Χανίων.

Αποδοχή Δωρεάς από το Σύλλογο Γονέων Μουσικού Σχολείου Χανίων


Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την αποδοχή της κάτωθι δωρεάς από το Σύλλογο Γονέων Μουσικού Σχολείου Θερίσου Χανίων προς το Μουσικό Σχολείου Θερίσου Χανίων.