Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση για το Σχ. Έτος 2018-19


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4517 Β΄/16-10-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Αποδοχή Δωρεάς Μουσικού Οργάνου


Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την αποδοχή από τον κ. Μουδάκη Νικόλαο της κάτωθι δωρεάς προς το Μουσικό Σχολείου Θερίσου Χανίων.

Αποδοχή Δωρεάς από το Σύλλογο Γονέων Μουσικού Σχολείου Χανίων


Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την αποδοχή της κάτωθι δωρεάς από το Σύλλογο Γονέων Μουσικού Σχολείου Θερίσου Χανίων προς το Μουσικό Σχολείου Θερίσου Χανίων.

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Εκλογές για ανάδειξη Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου 2018-19


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2018 τις τρεις τελευταίες ώρες (5η-6η-7η)  δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω εκλογών Δεκαπενταμελούς συμβουλίου .