Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή στη Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δείτε τη Προκήρυξη εδώ