Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μουσικού Σχολείου Χανίων από Δευτέρα 09-11-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων


Πρόγραμμα Μαθημάτων Μουσικών Οργάνων 
(Ανοίξτε τον παραπάνω σύνδεσμο και επιλέξτε τη καρτέλα του τμήματος που σας ενδιαφέρει)


Διδακτικές Ώρες

1η ώρα
08:15 – 09:00
2η ώρα
09:10 – 09:45
3η ώρα
09:55 – 10:35
4η ώρα
10:45 – 11:25
5η ώρα
11:35 – 12:15
6η ώρα
12:25 – 13:05
7η ώρα
13:10 – 13:45
8η ώρα
13:50 – 14:25
9η ώρα
14:30 – 15:05