Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου - Εκπαιδευτικό Υλικό

Στο πλαίσιο του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου μπορείτε να αξιοποιείτε το ακόλουθο υλικό (παρουσιάσεις, σημειώσεις, φύλλα εργασίας):


Εισαγωγικό μάθημα: 
- Ανακαλύψεις
- Αναγέννηση
- Μεταρρύθμιση / Αντιμεταρρύθμιση
- Απαρχές Βιομηχανικής Επανάστασης

https://www.slideshare.net/akis71/ss-172140870 (μόνο προβολή)
https://drive.google.com/open?id=1PKJtL6UixXMBBMAAVN0ccR8ycMBKstX6
(προβολή και λήψη)

Η περίοδος της Αναγέννησης (αναλυτική παρουσίαση): 
https://drive.google.com/open?id=140J63ZVwzQKBN7lrIyn2rlQ09AKr3fot(προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-177895879 (μόνο προβολή)

Οι σημειώσεις του μαθήματος (3-4 διδακτικές ώρες) εδώ:
https://drive.google.com/open?id=14Y2gZzXUWgfWvsScCcwb5KDOEGVjjJnb (προβολή και λήψη)

Η εποχή του Διαφωτισμού (αναλυτική παρουσίαση)
https://drive.google.com/open?id=19jYA7hSlw9ufcG-Y6W-nxV8SX0sj_OZv (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-181553946 (μόνο προβολή)