Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου - Εκπαιδευτικό Υλικό

Στο πλαίσιο του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου μπορείτε να αξιοποιείτε το ακόλουθο υλικό (παρουσιάσεις, σημειώσεις, φύλλα εργασίας):


Εισαγωγικό μάθημα: 
https://www.slideshare.net/akis71/ss-172140870 (μόνο προβολή)
https://drive.google.com/open?id=1PKJtL6UixXMBBMAAVN0ccR8ycMBKstX6
(προβολή και λήψη)

Φάκελος με βίντεο ιστορικού περιεχομένου που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (ο φάκελος εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς) (μόνο προβολή)

Η περίοδος της Αναγέννησης (αναλυτική παρουσίαση): 
https://drive.google.com/open?id=140J63ZVwzQKBN7lrIyn2rlQ09AKr3fot(προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-177895879 (μόνο προβολή)

Οι σημειώσεις του μαθήματος (3-4 διδακτικές ώρες) εδώ:
https://drive.google.com/open?id=14Y2gZzXUWgfWvsScCcwb5KDOEGVjjJnb (προβολή και λήψη)

Η εποχή του Διαφωτισμού (αναλυτική παρουσίαση)
https://drive.google.com/open?id=19jYA7hSlw9ufcG-Y6W-nxV8SX0sj_OZv (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-181553946 (μόνο προβολή)

Η Αμερικανική Επανάσταση (αναλυτική παρουσίαση)
https://drive.google.com/open?id=1OaRuFQZlk8nlbr47nFW2qIJafyXOxvwN (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-186850976 (μόνο προβολή)


Η Γαλλική Επανάσταση (αναλυτική παρουσίαση)
https://drive.google.com/open?id=1fK-r44sUr0iZIbnf_ohvVVg3hIw-Ilo8 (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-186851947 (μόνο προβολή)

Τα Επαναστατικά Κινήματα στην Ευρώπη: 1820-21, 1830, 1848 (συνοπτική παρουσίαση)
https://drive.google.com/open?id=1Z3djhzuTgKqWDHP-y_p3rxqmcHnRdV0Z (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/182021-1830-1848 (μόνο προβολή)

Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα (συνοπτική παρουσίαση)
https://drive.google.com/open?id=1dDanpTWnolIhSGG22Kz4dcGliW0-HayX (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/18-19-186852832 (μόνο προβολή)

Η εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1827
https://drive.google.com/open?id=16PXulQKMJMXSkEys0oQKmC-QerPBMAwD (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/18211827-221298167 (μόνο προβολή)

Πρώτες προσπάθειες των Ελλήνων για συγκρότηση κράτους
https://drive.google.com/open?id=1oICv92BScevMXKx99zOEV3AxhVbMOkxl (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-228239845 (μόνο προβολή)

Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη
https://drive.google.com/open?id=1dUU85CJ75CQjQpigdt0A1iSeC6CjDjKt (προβολή και λήψη)
https://www.slideshare.net/akis71/ss-228240016 (μόνο προβολή)