Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Απαιτούμενα έγγραφα για γονεις/κηδεμονες


Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων του Μουσικού Σχολείου Χανίων μέχρι την Παρασκευή 20/9/2019 να αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπεύθυνων Τμήματος (εκτός της Α Γυμνάσιου που θα τις στείλουν στο Διευθυντή) συμπληρωμένες τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες :

Α. Ενημερώνουν για τα στοιχεία κηδεμονίας και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους - μόνο εφόσον έχουν αλλάξει (κλικ εδώ)

Β. Δηλώνουν την επιθυμία τους οι μαθητές να σιτίζονται στο σχολείο, δεδομένου ότι ΟΛΟΙ έχουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης (κλικ εδώ

Γ. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφίας ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα - προαιρετικό, εφόσον συμφωνείτε (κλικ εδώ)


Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποστολής μπορείτε να τις βρείτε στην ανάρτηση Επικοινωνία με Υπεύθυνους Τμημάτων και Διευθυντή.

Επίσης, παρακαλούνται οι μαθητές της Α Γυμνασίου και της Α Λυκείου να προσκομίσουν (έως την ίδια ημερομηνία) το Ατομικό Δελτίο Υγείας που είναι απαραίτητο για το μάθημα της Γυμναστικής. 

Ενημερώνουμε τέλος ότι:

Σύμφωνα με τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό μάθημα. Ως εκ τούτου, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και αξιολογούνται στο μάθημα των Θρησκευτικών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στα Προεδρικά Διατάγματα για την αξιολόγηση των μαθητών.

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα τον Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 για την απαλλαγή, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.