Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021


Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και αποθηκεύστε στη συσκευή σας το συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει Δελτίο Τύπου, Εγκυκλίους, Υποδείγματα και Οδηγίες σχετικά με την Υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, κατά το διάστημα από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.