Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Μουσικού Σχολείου Χανίων από Πέμπτη 4/3/20211η ώρα
08:00 – 08:35
2η ώρα
08:45 – 09:20
3η ώρα
09:30 – 10:05
4η ώρα
10:15 – 10:50
5η ώρα
11:00 – 11:35
6η ώρα
11:45 – 12:20
7η ώρα
12:30 – 13:05
8η ώρα
13:15 – 13:50
(ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
13:15 – 14:10)