Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Μουσικού Σχολείου Χανίων
Επιπλέον, Καθηγητές Μουσικών Οργάνων υλοποιούν σύγχρονες εξ' αποστάσεως διδασκαλίες με μαθητές τους σε μέρες και ώρες που επιλέγουν από κοινού κατόπιν συνεννόησης


Τέλος, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης


(Το Πρόγραμμα θα ενημερώνεται ανά διαστήματα)