Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Υπεύθυνη Δήλωση μη προσμέτρησης απουσιών Μαθητή/τριας


Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,
σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα της μη προσμετρούμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (ύπαρξη ατόμου ευπαθούς ομάδας ή ατόμου που νοσεί στο σπίτι) .

Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών θα πρέπει να ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ μια απλή δήλωση γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί.


Από το gov.gr ή από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε υπόδειγμα της δήλωσης και να το στείλετε συμπληρωμενο έως την Τρίτη 12 Μαΐου στην δ/νση: mous.theris.principal@gmail.com