Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Ενημέρωση σχετικά με την Επαναλειτουργία του Σχολείου


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την 51888/ΓΔ4 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) έγινε χωρισμός τμημάτων αλφαβητικά σε ισοπληθείς υποομάδες Α και Β στα τμήματα γενικής παιδείας για τον οποίο έχετε ειδοποιηθεί .
Οι μαθητές κάθε Ομάδας θα προσέρχονται στο σχολείο μέρα παρά μέρα και θα καταχωρίζονται οι απουσίες μόνο για τους μαθητές της Ομάδας που προβλέπεται να βρίσκεται στο σχολείο εκείνη την ημέρα.Οι μαθητές, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν, θα πρέπει να βρίσκονται στο Σχολείο τις παρακάτω ημέρες :


Τα διαλείμματα θα διαρκούν πέντε λεπτά και οι μαθητές θα βγαίνουν εναλλάξ μοιρασμένοι ως εξής:


Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν τα δικά τους ατομικά τους Μουσικά Όργανα (όσοι έχουν και για τα οποία να μην γίνεται κοινή χρήση με συμμαθητές τους) ενώ τα μαθήματα Μουσικών Συνόλων δεν θα γίνουν.Η ημερομηνία κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης, ότι υπάρχει άτομο ευπαθούς ομάδας στο σπίτι του μαθητή, παρατείνεται έως την Παρασκευή 15 Μαΐου.