Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 60235/Γ7/26-5-2011 (ΦΕΚ 1012), άρθρο Β’, εδάφιο 2, προκηρύσσουμε κατατακτήριες εξετάσεις για τη Β’ Γυμνασίου, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και ορίζουμε ως ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων τις: Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015.
Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015.
Ο αριθμός των θέσεων θα καθοριστεί με βάση τον τελικό αριθμό μετεγγραφών, όπως θα προκύψει μετά το πέρας των εγγραφών. Τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη και η αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι αιτήσεις (συνημμένο αρχείο) θα γίνονται δεκτές από 1 μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη γραμματεία του σχολείου (8.30-14.00).

- Αίτηση
- Ύλη Εξετάσεων