Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου προτείνουμε το παρακάτω υποστηρικτικό υλικό :

- Ερμηνευτικές Σημειώσεις για τα κείμενα Αναφοράς του Φακέλου Υλικού.

  1. Διδακτικές Ενότητες 1, 2, 3
  2. Διδακτικές Ενότητες 4,5,6,7
  3. Διδακτικές Ενότητες 8,9,10,11
  4. Διδακτικές Ενότητες 12-19
- Ανθολόγιο Κειμένων Αυτενέργειας με συντακτικές και γραμματικές ασκήσεις.