Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση για το Σχ. Έτος 2018-19


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4517 Β΄/16-10-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».
Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι τη Παρασκευή 2/11/2018.