Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Υλοποίηση Πολιτιστικού Προγράμματος με Τίτλο "Εγχείρημα Σύστασης Σχολικής Βιβλιοθήκης", Σχ. Έτος 2022-23

Στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος "Εγχείρημα σύστασης σχολικής βιβλιοθήκης" οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε δράσεις που συνέβαλαν στον εξοπλισμό, την οργάνωση και την ταξινόμηση της νεοσύστατης σχολικής βιβλιοθήκης του σχολείου μας .

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με Τίτλο "Γνωρίζω τις επιστήμες – επιλέγω επάγγελμα", Σχ. Έτος 2022-23


Παρουσίαση δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Μουσικού Σχολείου Χανίων «Γνωρίζω τις επιστήμες – επιλέγω επάγγελμα» .