Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

A Rock 'n' Roll Project


Μια παρουσίαση από τη Γ τάξη Αγλλικών (Προχωρημένοι) στα πλαίσια του προγράμματος E-Twinning 

Δείτε τη παρουσίαση εδώ