Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Κατατακτήριες Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016


Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ τάξη Λυκείου, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ

Για  τη  Β΄  Τάξη  Γυμνασίου

Μουσική Θεωρία και Πράξη
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
Κρητική Λύρα 
Πιάνο
Προαιρετικά μουσικό όργανο επιλογής
       

Για  τη  Γ΄  Τάξη  Γυμνασίου

Μουσική Θεωρία και Πράξη
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
Κρητική Λύρα 
Πιάνο
Ιστορία της Μουσικής
Υποχρεωτικά μουσικό όργανο επιλογής


Για  την  Α΄  Λυκείου

Μουσική Θεωρία και Πράξη
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
Κρητική Λύρα 
Πιάνο
Ιστορία της Μουσικής
Υποχρεωτικά μουσικό όργανο επιλογής

                                                                         
Το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα της έναρξης του σχολικού έτους 2016-17­­ η Δ/νση θα ανακοινώνει δημόσια τα κενά στις τάξεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων.