Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Οργανικά Κενά στα Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία 2017-18


Σύμφωνα με τις υπηρεσίες καταγραφής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://inventory.minedu.gov.gr/) η καταγραφή των οργανικών κενών στα Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία έχει ολοκληρωθεί για τη σεζόν 2017-18 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον παρακάτω πίνακα

https://drive.google.com/open?id=1dS-GThfoGiqMg6Vua-JJWjzwWMrbd6PJJwm1rAE_SV0