Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Ευχαριστήριο Διευθυντή Μουσικού Σχολείου Χανίων


Ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Θερίσου, Ανδρεδάκης Γεώργιος θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά ευχαριστήρια του για τη συνεργασία που υπήρξε με όλα τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019 .
Ιδιαίτερα ευχαριστεί όλους τους καθηγητές που εργάστηκαν σε ένα δημόσιο σχολείο, με ζήλο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου με κόστος σε προσωπικό-οικογενειακό χρόνο και προσωπικό κόπο, εθελοντικά για την υλοποίηση των οκτώ προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, των τριών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του πλήθους μουσικών εκδηλώσεων. Όλες αυτές οι δράσεις προσέφεραν στους μαθητές μας σημαντικά ερεθίσματα, χρήσιμα για την υπόλοιπη ζωή τους και ευκαιρίες πολύπλευρης εκπαίδευσης. Τέλος, ευχαριστεί τους αναπληρωτές και ωρομισθίους καθηγητές των μουσικών μαθημάτων , πολλοί από τους οποίους ήρθαν από μακριά, συνέβαλαν ωστόσο σημαντικά στο εκπαιδευτικό μας έργο, καθώς η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη, εφόσον ο αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών δεν επαρκεί.


"Να σωπαίνει εκείνος που έδωσε, να μιλάει εκείνος που πήρε"

Μιγκέλ Θερβάντες