Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Εξετάσεων Α' Γυμνασίου Μουσικού Σχολείου Χανίων 2020


Ο Πίνακας επιτυχόντων για την Α Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χανίων/Θερίσου της Σχολικής Χρονιάς 2020-21 είναι :

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
1
3
100,00
2
14
100,00
3
71
100,00
4
20
99,00
5
35
99,00
6
28
98,67
7
38
98,67
8
4
98,33
9
16
98,33
10
67
97,67
11
43
97,25
12
21
96,67
13
53
96,67
14
7
96,33
15
56
96,33
16
8
96,00
17
18
96,00
18
48
95,67
19
23
95,33
20
55
95,00
21
72
94,67
22
69
94,00
23
11
93,67
24
12
93,00
25
24
93,00
26
73
92,67
27
19
92,33
28
45
92,33
29
9
92,00
30
41
92,00
31
27
91,67
32
47
91,00
33
42
90,50
34
13
90,33
35
15
90,00
36
17
90,00
37
61
90,00
38
29
89,67
39
40
89,33
40
5
89,25
41
31
89,00
42
68
89,00
43
25
88,67
44
1
87,33
45
49
87,33
46
33
87,00
47
37
86,67
48
46
86,67
49
54
86,33
50
63
86,33
51
57
85,67
52
26
85,25
53
36
85,00
54
52
84,67
55
34
83,67
56
70
82,67
57
51
82,33
58
22
82,00
59
50
82,00
60
30
80,67
61
32
79,67
62
62
79,67
63
64
79,00
64
10
78,00
65
58
68,33
66
2
68,00
67
6
61,67

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Μεταγραφής για τους επιτυχόντες θα δίνονται από το πρωί της Παρασκευής 26-06-2020 (o φάκελος του κάθε μαθητή στέλνεται από το δημοτικό στο καθορισμένο από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γυμνάσιο. Οι μαθητές με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μεταγράφονται στο Μουσικό Σχολειό Θερίσου-Χανιών από το αντίστοιχο Γυμνάσιο που έχει σταλεί ο φάκελος τους).

Την Παρασκευή 26-06-2020 και ώρα 13:00 θα γίνει από καθηγητές του σχολείου παρουσίαση ατομικών οργάνων επιλογής για επιτυχόντες που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει το όργανο επιλογής είτε ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και για άλλες επιλογές.