Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Ευχαριστήριο Δωρεάς ΠιάνουΟ Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Χανίων ευχαριστεί θερμά την κα Valeria Neal για την ευγενική δωρεά κλασικού όρθιου πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου (Χανίων) .
Η χρήση του για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών μας, σε Μουσικά μαθήματα, καθιστά την δωρεά απόλυτα αναγκαία και χρηστική. Η δωρεά, επίσης, έχει ιδιαίτερη αξία, λόγω του συναισθηματικού δεσίματος της δωρίζουσας με το πιάνο ως οικογενειακό κληροδότημα. Ευχαριστεί τέλος, τον Αντιδήμαρχο κ. Τσουπάκη Μιχάλη και το μέλος της Σχολ. Επιτρ. Δ/μιας Εκπ. Δ. Χανίων κ. Ζαχαριά Ανδρέα, για την οργάνωση της μεταφοράς του πιάνο στο σχολείο.

The Headmaster of the Music School of Chania warmly thanks Ms. Valeria Neal for the kind donation of a classical upright piano to the Music School of Therissos (Chania). Its use to meet the educational needs of our students, in Music lessons, makes the donation absolutely necessary and useful. The donation is also of particular value because of the emotional attachment of the piano donor as a family legacy. At the end, he thanks the Deputy Mayor Mr. Tsoupakis Michalis and the member of the School Comm. Of Higher Ed. Municipality of Chania Mr. Zacharia Andrea, for the organization of the transfer of the piano to the school.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ