Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Εκτελέσεις στα πλαίσια μαθημάτων Μουσικών Οργάνων / Μουσικών Συνόλων, Μουσικό Σχολείο Χανίων, Σχ. Έτος 2020-21

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων εκτελούν / ερμηνεύουν Μουσική στα πλαίσια των μαθημάτων Μουσικών Οργάνων / Μουσικών Συνόλων .