Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ενέργειες για Ένταξη Μαθητών στην Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση


Στο άρθρο 9 αναφέρονται οι προϋποθέσεις ένταξης μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχολική μονάδα .
Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσετε τα δικαιολογητικά σας σε φάκελο έως το μεσημέρι της Δευτέρας 20/09/2021.

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ