Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Γνωριμία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων με την καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή Rollick, Ιανουάριος 2023Ο Καθηγητής Γιολδάσης Νεκτάριος από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών - TUC/MUSIC) στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο: «Ψηφιακά Παιχνίδια στο TALEBLAZER» παρουσίασε (στις 25/01/23) στους μαθητές του προγράμματος την καινοτόμο εφαρμογή Rollick του εν λόγω εργαστηρίου .

Η ομιλία του αφορούσε την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για σχεδιασμό, δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο την προώθηση – διαφήμιση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας.

Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα που έχει αναλάβει το εν λόγω εργαστήριο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης».

Ο προγραμματισμός χωρίς κώδικα και η παρέμβαση στο παιχνίδι του διαχειριστή του ψηφιακού παιχνιδιού (game Master) σε πραγματικό χρόνο (in real time) καθιστούν την ψηφιακή εφαρμογή Rollick που ανέπτυξε το εν λόγω ερευνητικό εργαστήριο πρωτοποριακή.Ακολουθούν σχετικά βίντεο
https://www.facebook.com/g4mTuc/videos/812522930187666
https://www.youtube.com/watch?v=AABmvzwleKo&ab_channel=zarpanews

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:

Κολοκοτρώνη Πηνελόπη
Βελμάχου Μαρία