Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Ψηφιακά Παιχνίδια στο TALEBLAZER, Υλοποίηση Πολιτιστικού Προγράμματος

 


Τα παιδιά με βιωματικό - διαδραστικό, δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο μέσω εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας τοποθεσίας (TaleBlazer) παίζουν ψηφιακά παιχνίδια . Συνδυάζουν τις φυσικές επιστήμες με τη μουσική, γνωρίζουν την καινούρια τεχνολογία, μαθαίνουν να λειτουργούν συνεργατικά, με κριτική σκέψη και εκφράζονται καλλιτεχνικά, αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία τους.

Δείτε ΕΔΩ εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις