Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση για την Διαδικασία Επιλογής Α Γυμνασίου 2024 Μουσικού Σχολείου Χανίων

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία για την επιλογή μαθητών Α Γυμνάσιου για το Σχολικο Ετος 2024-2025 θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 .

Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 09:30 ώστε να κατανεμηθούν σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους σε 5 διαφορετικές αίθουσες.

Στις αίθουσες θα εξεταστούν γραπτά σε ερωτήσεις που θα προέρχονται από ηχητικό αρχείο που θα μας στείλει το Υπουργείο εκείνη την ημέρα στις 10:00. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ.

Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα και περνάμε στην διαδικασία ατομικής ακρόασης από επιτροπή επιλογής στην αίθουσα πολλαπλών του σχολείου μας.

Η σειρά ακρόασης θα καθορίζεται από τον Αριθμό Πρωτοκ. του κάθε υποψήφιου και η διαδικασία αυτή θα γίνει και Τετάρτη και Πέμπτη. Ανά μια ώρα θα εξετάζονται 7 περίπου υποψήφιοι από την επιτροπή. Αναλυτικότερα:

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου :

11:00-12:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 1-7

12:00-13:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 8-14

13:00-14:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 9-21

14:00-15:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 22-28

15:00-16:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 29-35


Την Πέμπτη 20 Ιουνίου :

09:00 -10:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 36-42

10:00 -11:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 43-49

11:00 -12:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 50-56

12:00 -13:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 57-63

13:00 -14:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 64-70

14:00 -15:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 71-78

15:00-16:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 79-85

16:00-17:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 86-98

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε.. με πρόσκληση του/της Προέδρου και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει πίνακα των μαθητών/τριών που εξετάστηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Μουσικό Σχολείο θα έχει τα αρχικά στοιχεία του ονοματεπώνυμου του μαθητή/τριας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του/της γονέα ή κηδεμόνα για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.(πχ Κώστας Παπαδόπουλος = Κ.Π. 57)

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δύναται να εγγραφούν ως επιτυχόντες/ούσες, όσοι/ες μαθητές/τριες προβλέπονται από την παράγραφο 8 του Κεφ Α. της υπ΄ αριθμ.20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. (Β΄878). Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται ως επιτυχόντες/ούσες σύμφωνα με τα προηγούμενα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τάξη ή τμήμα τάξης. Οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες/ούσες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές/τριες που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Τέλος μπορείτε να δείτε στα: 


ασκήσεις προετοιμασίας για τα Μουσικά Τεστ


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ