ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Τα διδασκόμενα μαθήματα των Α', Β' και Γ' τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α', Β' και Γ' τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου καθορίζονται στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1817 που δημοσιεύτηκε στις 21 Αυγούστου 2015.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ