ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1η ώρα
08:15 – 09:00
2η ώρα
09:00 – 09:45
3η ώρα
09:55 – 10:35
4η ώρα
10:35 – 11:20
5η ώρα
11:30 – 12:10
6η ώρα
12:10 – 12:55
Ώρα Φαγητού
7η ώρα
13:10 – 13:55
8η ώρα
14:00 – 14:40
9η ώρα
14:40 – 15:20