Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Διαδικασία Εισαγωγής των Μαθητών στην Α' Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2017 - 2018


Η γραπτή εξέταση (ακρόαση ηχητικού υλικού) των υποψηφίων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 στο χώρο του σχολείου (περιοχή Φρούδια Χαλέπα) και ώρα 10:00 π.μ. Ωστόσο οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου στις 09:30 π.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί με την προφορική εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες: Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 από το Α μέχρι και το Ξ αμέσως μετά τη γραπτή εξέταση και Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 από το Π μέχρι Ω και ώρα 09:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες – ενημέρωση – προετοιμασία καλούμε τους υποψήφιους μαθητές τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στο χώρο του σχολείου σε δύο ομάδες:
Η πρώτη ομάδα από τον Αγγελάκη μέχρι τον Μπέκο στις 10:00 π.μ. και 
Η δεύτερη ομάδα από την Μποτωνάκη μέχρι Χρυσοβιτσάνου στις 12:00 π.μ. 

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή το αργότερο, την επόμενη. 

Οι εγγραφές των εισαχθέντων μαθητών σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων, θα πραγματοποιηθούν από 1η μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2017.