Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Προκηρυξη Διαγωνισμου για Δημιουργια Λογότυπου Μουσικου Σχολειου Θερισου (Χανιων)Το Μουσικό Σχολείο Θερίσου προκηρύσσει διαγωνισμό δημιουργίας λογότυπου (logo) για το Μουσικό Σχολείο Θερίσου (Χανίων). Λογότυπο ή σε συντομογραφία logo είναι το σήμα ή το έμβλημα που χαρακτηρίζει έναν οργανισμό ή μια ομάδα με κοινό σκοπό. Ο σκοπός του είναι να δημιουργήσει αξιοσημείωτη αναγνωρίσιμη εικόνα στο μυαλό του καθενός και να αποτελέσει ένα από τα καθοριστικά στοιχεία του οργανισμού ή της ομάδας .
Αυτός ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην επιλογή του λογότυπου του σχολείου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έγγραφα, έντυπα, ενημερωτικό υλικό, σε ιστοσελίδες, προϊόντα, πολυμέσα και άλλα μέσα είτε σε Ευρωπαϊκό είτε σε ελληνικό πλαίσιο. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 


α) Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους μαθητές και τους απόφοιτους του σχολείου μας, αλλά και σε μαθητές 6ης Δημοτικού εν δυνάμει μελλοντικούς μαθητές του σχολείου μας. 
β) Κάποιος/α μπορεί να διαγωνιστεί μεμονωμένα ή ως ομάδα και μπορεί να υποβάλει περισσότερα από ένα έργα. 


ΘΕΜΑ

Το λογότυπο πρέπει να περιλαμβάνει-έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Το κείμενο « ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ (ΧΑΝΙΩΝ)»
β) Αναφορά- συμβολισμό εκπαίδευσης και μουσικής.
γ) Να μπορεί να δημιουργηθεί αντίγραφο του λογότυπου με λατινικούς χαρακτήρες
δ) Σε τυχόν σμικρύνσεις του γραφικού για τυπογραφικές χρήσεις να είναι ευδιάκριτο.

Το λογότυπο μπορεί να έχει προαιρετικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Μπορεί να έχει ασπρόμαυρη, δίχρωμη ή 4χρωμη εφαρμογή
β) Επιπρόσθετο κείμενο

Πρέπει να παραδοθεί τυπωμένο σε Α4 αλλά και σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf ή jpg, ανάλυση 300 dpi) και να συμπεριλαμβάνονται και οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν (ή η ονομασία τους) 

Κάθε λογότυπο πρέπει να συνοδεύεται από:
α) To όνομα του/της μαθητή/τριας, έτος (η), τάξη (-εις) και ηλικία (-ες).
β)  Σύντομη περιγραφή του έργου – σύντομο κείμενο που περιγράφει το λογότυπο.

Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει στις 30 Απριλίου 2020, στις 10 πμ. 
Τα έργα υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου. Η επιλογή του λογότυπου θα γίνει από ομάδα καθηγητών και γονέων. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. του σχολείου 2821088065. 


Ο διευθυντής 
Ανδρεδάκης Γιώργος