Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για τη Σύγχρονη, Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση και τις εγγραφές μαθητών/τριών στο Π.Σ.Δ.

Στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας σας ενημερώνουμε για τα εξής:Σύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών διαδικασιών και των σχετικών ενημερώσεων οι μαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν από την τρέχουσα εβδομάδα σε τηλε-μαθήματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις με τους/τις αντίστοιχους/ες εκπαιδευτικούς. Έχουν ήδη ενημερωθεί με σχετικό email από τη Δνση του Σχολείου. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους των εκπαιδευτικών να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται (υπερφόρτωση δικτύου, δυσλειτουργίες πλατφόρμας κ.ά.), για τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το σχολείο. Αυτή η μορφή τηλε-εκπαίδευσης δύναται να αξιοποιηθεί μελλοντικά και σε άλλες τάξεις π.χ. Ομάδες Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.

Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση

Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων του σχολείου μας έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του σχολείου με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε ασύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εμπέδωση, την επανάληψη και την εμβάθυνση σε όσα έχουν διδαχθεί. 
Αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο οι εφαρμογές eclass.sch.gr και e-me.edu.gr., ή και άλλοι τρόποι επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριες που τυχόν έχουν επιλέξει οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε μαθήματος. 
Αναγνωρίζουμε τη δυσλειτουργία που παρατηρείται στις παραπάνω εφαρμογές, αλλά διευκρινίζουμε ότι δεν είναι ευθύνη του σχολείου. 
  • Στα ανοιχτά μαθήματα οι μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Π.Σ.Δ. παρακαλούνται να γίνουν χρήστες του μαθήματος. 
  • Στα κλειστά μαθήματα οι εκπαιδευτικοί θα καλέσουν τους/τις εγγεγραμμένους/ες μαθητές/τριες στο Π.Σ.Δ. να γίνουν χρήστες του μαθήματος.


Είναι προφανές ότι τα προσφερόμενα μαθήματα δεν υποκαθιστούν την δια ζώσης διδασκαλία, αλλά λειτουργούν ως προσπάθεια στοιχειώδους εκπαιδευτικής επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες αυτές τις δύσκολες για όλες και όλους ώρες.

Παράταση εγγραφών στο Π.Σ.Δ.

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ότι οι εγγραφές  μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.