Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Δράση για την ασφαλή πλοήγηση στη διαδίκτυο, Τετάρτη 15/12/2021

 


Στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο «Γνωρίζοντας την Πόλη μας », την Τετάρτη 15 – 12 – 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσία των μαθητών του τμήματος Β3 γυμνασίου, ομιλία για την ασφαλή πλοήγηση στη διαδίκτυο, από τον ψυχολόγο της Αστυνομίας Κρήτης, κ. Μαυριδάκη Γρηγόριο .

Υπεύθυνος καθηγητής: Κνιθάκης Κωνσταντίνος