Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση για τη Διαδικασία Εισαγωγικών Εξετάσεων Α' Γυμνασίου 2022 Μουσικού Σχολείου Χανίων


Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία για την επιλογή μαθητών Α Γυμνάσιου για το Σχολικο Ετος 2022-2023 θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 .

Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο την Πέμπτη 16 Ιουνίου και ώρα 09:30 ώστε να κατανεμηθούν σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους σε 4 διαφορετικές αίθουσες.

Στις αίθουσες θα εξεταστούν γραπτά σε ερωτήσεις που θα προέρχονται από ηχητικό αρχείο που θα μας στείλει το Υπουργείο εκείνη την ημέρα στις 10:00. Κατά την διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ.
Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα και περνάμε στην διαδικασία ατομικής ακρόασης από επιτροπή επιλογής στην αίθουσα πολλαπλών του σχολείου μας.

Η σειρά ακρόασης θα καθορίζεται από τον Αριθμό Πρωτοκ. του κάθε υποψήφιου και η διαδικασία αυτή θα γίνει και Πέμπτη και Παρασκευή. Ανά μια ώρα θα εξετάζονται 8 υποψήφιοι από την επιτροπή. Αναλυτικότερα:

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου :

11:30-12:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 1-8

12:30-13:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 9-16

13:30-14:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 17-24

14:30-15:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 25-32

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου :

09:00 -10:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 33-40

10:00 -11:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 41-48

11:00 -12:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 49-56

12:00 -13:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 57-64

13:00 -14:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 65-72

14:00 -15:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 73-80

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε.. με πρόσκληση του/της Προέδρου και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει πίνακα των μαθητών/τριών που εξετάστηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Μουσικό Σχολείο θα έχει τα αρχικά στοιχεία του ονοματεπώνυμου του μαθητή/τριας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του/της γονέα ή κηδεμόνα για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.(πχ Κώστας Παπαδόπουλος = Κ.Π. 57)

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δύναται να εγγραφούν ως επιτυχόντες/ούσες, όσοι/ες μαθητές/τριες προβλέπονται από την παράγραφο 8 του Κεφ Α. της υπ΄ αριθμ.20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. (Β΄878). Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται ως επιτυχόντες/ούσες σύμφωνα με τα προηγούμενα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τάξη ή τμήμα τάξης. Οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες/ούσες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές/τριες που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Κατά το Σχολικο Ετος 2022-2023 στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου θα λειτουργήσουν μόνο δυο (2) τμήματα Α Γυμνασίου καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα από την κτηριακή υποδομή για λειτουργία περισσότερων τμημάτων. Άρα θα υπάρξουν 48 Επιτυχόντες μαθητές/τριες.

Στο χώρο του σχολείου δεν θα λειτουργεί κυλικείο οπότε οι μαθητές ας έχουν μαζί τους ότι θεωρούν ότι θα χρειαστούν σε αυτόν τον τομέα.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ