Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με Τίτλο "Γνωρίζω τις επιστήμες – επιλέγω επάγγελμα", Σχ. Έτος 2022-23


Παρουσίαση δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Μουσικού Σχολείου Χανίων «Γνωρίζω τις επιστήμες – επιλέγω επάγγελμα» . Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία: Συμβουλευτική: Γνώση του εργασιακού χώρου και της αγοράς εργασίας μέσω παροχής συμβούλων και επικοινωνίας από εξειδικευμένα άτομα (tipping point).