Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Ευχές για το 2023 από τους εταίρους μας στο STEAM Erasmus+ πρόγραμμα

 


Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 οι μαθητές μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «STEAM iSTEAMwork» είχαν διαδικτυακή συνάντηση με τους μαθητές των σχολείων από τις άλλες χώρες Ρουμανία, Τουρκία, το Πορτογαλία, Λιθουανία και Ισπανία . Με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου δημιουργίας διαδραστικών παρουσιάσεων Mentimeter οι μαθητές κατέγραψαν και μοιραστήκαν τις προσδοκίες της καινούργιας χρονιάς. Επιπλέον καθένας από τους συμμετέχοντες τόσο μαθητές όσο και καθηγητές παίρνοντας το λόγο κοινώνησε στην ομάδα τις ευχές και τους στόχους του για το νέο έτος 2023 τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Χαλακατεβάκη, Αλεξάνδρα Κορέλη, Γεώργιος Ανδρεδάκης